Postfix Mail Server Outlook 450 4.7.1 Client Host Rejected hatası ile karşılaştığınızda, aşağıdaki kontrolü sağlayarak bu sorundan kurtulabilirsiniz.

450 4.7.1 Client Host Rejected hatasını Reject Unknown Hostname aktif hale geldiğinde ya da SMTp de oluşan bir sorundan erişiminiz engellendiğinde alırsınız.

Çözüm

nano /etc/postfix/main.cfmain.cf dosyasında aşağıdaki satırı bulduktan sonra, bu satırdaki kodun önüne dies '#' koyarak devre dışı bırakın.

# smtpd_helo_restrictions = reject_unknown_hostnamesmtpd_helo_restrictions devre dışı kaldıktan sonra postfix mail sunucusunu yeniden başlatıyoruz ve outlook üzerinden bağlantımızı test ediyoruz.

( Centos 6 )

service postfix restart

ya da ( Centos 7 )

systemctl restart postfix.service

ya da ( Centos 7 )

/bin/systemctl restart postfix.service